Bent u de afgelopen jaren gestart met uw bedrijf? Dan doet u er goed aan nog eens terug te kijken. Voordat u zich inschreef bij de Kamer van Koophandel heeft u waarschijnlijk al kosten gemaakt. Wat kunt u daar fiscaal nog mee?

Onderneming. Er is – voor de fiscus – pas een ‘onderneming’ als u hier redelijkerwijsvoordeel mee kunt behalen. Als u structureel verlies lijdt, is er géén sprake van een onderneming. Ook moet u deelnemen aan het economisch verkeer. Als u uw zoontje af en toe wat geld geeft als hij helpt met afwassen of stofzuigen, is dit niet belast (en niet aftrekbaar). Dit vindt plaats in de privésfeer.

Winst = opbrengst minus kosten. De voordelen die u met uw onderneming behaalt, worden belast. Kort gezegd, zijn dit de opbrengsten minus de kosten.

Aanloopkosten. Onder de aftrekbare bedrijfskosten vallen ook de kosten die zijn gemaakt om uw onderneming te beginnen. Bijvoorbeeld kosten voor: marktonderzoek, adviezen, vakliteratuur of de inrichting van uw bedrijfspand.

Ja ja, mooie plannen. De belastinginspecteur is argwanend als u al bedrijfskosten in aftrek brengt terwijl er (nog) geen opbrengsten zijn. “Legt u eens uit welke voordelen u denkt te gaan behalen?”

Praktische regeling

Kosten vijf voorgaande jaren. De belastingwetgeving kent een regeling om bovenstaande dis­­cussie te vermijden. In de aangifte over het eer­­ste kalenderjaar waarin u uw onderneming echt start, mag u ook aftrekken de (aanloop)­­kosten die u maakte in de vijf daaraan voorafgaande kalenderjaren. Bent u bijv. in 2013 gestart, dan mag u nog al uw kosten vanaf 1 januari 2008 aftrekken.

Voorbeeld. Uit marktonderzoeken in 2007 en 2009 bleek dat de markt nog niet rijp was voor uw onderneming. In 2012 bleek dit wel zo te zijn. U richtte een kantoor in en ging uw privécomputer (uit 2011) en uw auto (uit 2010) zakelijk gebruiken. U bestelde ook een boek met handige checklisten en u volgde een opleiding over rechtsvormen.

Kosten Gemaakt in Aftrekbaar
Marktonderzoek 2007 niet (> 5 jaar)
Marktonderzoek 2009 + 2012 volledig in 2013
Boek + opleiding 2012 volledig in 2013
Auto + computer 2010 + 2011 inbrengen* in 2013
Overige kosten (checklist) 2008 t/m 2012 in 2013

* ‘inbrengen’ betekent dat u deze goederen op de balans zet en dat u hierop gaat afschrijven. De kosten van het zakelijk gebruik van deze privéspullen in de aanloopfase zijn wel aftrekbaar. Zo mag u voor het zakelijk gebruik (tot en met 2012) van uw privéauto € 0,19 per kilometer aftrekken.

Btw

Aanmelden KvK. Voor de btw geldt er een andere definitie van het begrip ‘ondernemer’. ‘Te verwachten voordeel’ is dan niet nodig. Het kan dus zomaar zo zijn dat u al eerder ondernemer voor de btw was. Na uw aanmelding bij de KvK stelt de Belastingdienst vast of u ondernemer bent voor de btw. In dat geval kunt u de betaalde btw als voorbelasting aftrekken in uw btw-aangifte.

Eerste aangifte. De btw op kosten uit de aanloopfase kunt u schriftelijk voorleggen aan de Belastingdienst. Mét de kopieën van facturen. Het spreekt voor zich dat u de relatie tussen de kosten en uw bedrijf, op verzoek, kunt onderbouwen.

Alle kosten die u maakt voor uw bedrijf, zijn aftrekbaar. Bij het bepalen van de winst van het eerste jaar van uw onderneming mag u rekening houden met álle bedrijfskosten van de voorgaande vijf jaren.