Stel, u werkt met uw partner samen binnen een vennootschap onder firma. In het verleden heeft u een winstverdeling afgesproken, maar deze is (fiscaal) niet meer zo gunstig. Kunt u deze dan zomaar wijzigen? Hoe zit dat?

Contract is leidend

Verdeling in contract. De winstverdeling tussen vennoten wordt in eerste instantie bepaald door hetgeen hierover in het firmacontract is afgesproken. Dat kan dus een 50/50-verdeling zijn, maar bijvoorbeeld ook een 25/75-verdeling.

Aanvulling. Wilt u de verdeling aanpassen, dan zal er een aanvulling op het firmacontract moeten worden opgemaakt.

Jaarlijks in overleg. In sommige contracten is geen specifieke winstverdeling opgenomen, maar staat dat de vennoten de winstverdeling ieder jaar in onderling overleg bepalen. In dat geval kan eenvoudiger jaarlijks de winstverdeling worden aangepast.

Let op zakelijkheid!

Grondslag. De fiscus heeft echter ook nog wat te zeggen. Die eist dat de winstverdeling tussen u en uw partner wordt vastgesteld op zakelijke gronden. Dit wil zeggen dat u eenzelfde winstverdeling ook zou accepteren als u zou ondernemen met een ander dan uw partner.

Wat is dan ‘zakelijk’? Een winstverdeling op zakelijke gronden wil zeggen dat u de winstverdeling moet bepalen rekening houdende met ieders inbreng, dus met:

  • hoeveel u en uw partner voor de onderneming werken;
  • hoeveel kapitaal u en uw partner inbrengen;
  • welke kennis en kunde (vergunningen, diploma’s) u en uw partner hebben die van belang zijn voor de onderneming, etc.

Voor de kapitaalsinbreng kan een vennoot gecompenseerd worden via een rentevergoeding over het kapitaal, dan wel via een hoger winstaandeel.

En anders? Als u zich niet houdt aan de eis van zakelijkheid, dan loopt u het risico dat de fiscus de winstverdeling corrigeert.

Let op. De fiscus zal met name kijken naar situaties waarin een wijziging van de winstverdeling per saldo leidt tot minder belastingheffing.

Waarom zou u dit willen?

Progressief belastingtarief. Naarmate u meer verdient, betaalt u meer belasting. Zodoende is het veelal voordeliger om als partners een gelijk winstaandeel te hebben, in plaats van dat één partner een hoog winstaandeel heeft en de ander een laag winstaandeel.

Voorbeeld. Stel, de jaarwinst van uw Vof bedraagt € 150.000,-. Als u en uw partner zouden uitgaan van een 75/25-verdeling, dan betaalt u gezamenlijk € 50.404,- aan belasting.

Bij een 50/50-verdeling bedraagt de gezamenlijke belastingheffing € 47.406,-. Hierbij is rekening gehouden met de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling voor u beiden.

 

Winstverdeling in % 75/25 50/50
Uw winstaandeel in euro’s: € 112.500,- € 75.000,-
Belastingheffing (excl. heffingskortingen): € 40.471,- € 23.703,-
Winstaandeel partner € 37.500,- € 75.000,-
Belastingheffing partner (idem): € 9.933,- € 23.703,-
Totale belastingheffing: € 50.404,- € 47.406,-

 

Let op. Het is dus noodzakelijk dat u argumenten kunt aanvoeren waarom een andere winstverdeling gerechtvaardigd is. Een urenregistratie kan hiervoor een goed bewijs leveren.

Een gelijkere winstverdeling tussen partners kan op de belastingheffing een gunstig effect hebben. Let wel op de zakelijkheid. Zorg dat u de aanpassing van de winstverdeling naar de fiscus toe kunt verdedigen, bijvoorbeeld met een urenregistratie.