Nieuwe controlesystemen: De belastingdienst implementeert in 2016 nieuwe controlesystemen met betrekking tot de btw-aangifte en het verschuiven van omzet. Voor het jaar 2016 wordt hier gelijk een aandachtspunt van gemaakt. De Belastingdienst zal er in 2016 strenger op toe gaan zien dat btw binnen het boekjaar in het juiste tijdvak wordt aangegeven. Let hier dus op bij het opstellen en indienen van btw-aangiften. Wij geven u een overzicht van de regels voor de meest voorkomende situaties.

Uitreiken factuur: De btw moet worden aangegeven in het tijdvak dat de factuur wordt uitgereikt. Let op. Als de factuur te laat wordt uitgereikt, dan moet de btw worden aangegeven in het tijdvak dat de factuur had moeten worden uitgereikt.

Geen factuur: Als er om een of andere reden niet hoeft te worden gefactureerd (zoals bij het kaststelsel), dan moet de btw worden aangegeven in het tijdvak dat de levering of dienst is verricht.

Aftrek voorbelasting: Ook voor aftrek van de aan u in rekening gebrachte btw (voorbelasting) is de factuur heilig. U kunt namelijk alleen btw aftrekken als u over een juiste factuur heilig. U kunt namelijk alleen btw aftrekken als u over een juiste factuur beschikt. Voor het tijdvak van aftrek is de datum op de factuur doorslaggevend. Het tijdstip van de levering of de dienst of het tijdstip waarop de factuur is betaald, is niet van belang voor het terugvragen van de btw. Zelf als er vooruit is gefactureerd, moet de btw al worden afgetrokken in het tijdvak waarin deze is gefactureerd.

Bron: tipsendvies-belastingen.nl