In de blog over de BTW aangifte heb ik beloofd een keer terug te komen op de kleine ondernemersregeling voor de BTW.

Moet u in een jaar minder dan € 1.883 btw betalen? Dan kunt in aanmerking komen voor belastingvermindering. Of u hoeft helemaal geen btw te betalen. U maakt dan gebruik van de kleine ondernemersregeling.

Kom ik in aanmerking?

Je komt in aanmerking voor de regeling wanneer je aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

  • U bent een natuurlijke persoon of een combinatie van natuurlijke personen, zoals een eenmanszaak, een maatschap, een  vennootschap onder firma.
  • U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar.
  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de BTW.

De kleine ondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen zoals een BV, stichting of vereniging. De regeling geldt daarom ook niet als één van de maten in een maatschap een rechtspersoon is.

In een aantal specifieke situaties is de kleine ondernemersregeling niet van toepassing te weten:

  • Landbouwers, veehouders, tuin- of bosbouwers die kiezen voor de normale BTW-regels
  • Verhuurders die kiezen voor belaste verhuur.

Hoe bereken ik de belastingvermindering?

  • Wanneer u € 1.345,- of minder zou moeten betalen is de vermindering gelijk aan het BTW bedrag, u hoeft dus geen BTW af te dragen.
  • Tussen de € 1.346,- en € 1.883,- wordt de vermindering bepaald door de volgende formule: 2,5 x (€ 1.883,- minus BTW bedrag)

Voorbeeld: het te betalen BTW bedrag in een jaar is € 1.664,- dan wordt het 2,5 x (€ 1.883,- minus € 1.664) = € 547,-  Het te betalen BTW bedrag is dan € 1.664,- minus € 547,- = € 1.117,-

  • Wanneer het te betalen BTW bedrag € 1.883,- of meer is, krijgt u geen vermindering en dient u dus het volledige bedrag te betalen.