Vanaf 1 januari 2014 zijn er een aantal belastingregels veranderd. Zo is de algemene heffingskorting net als de arbeidskorting inkomensafhankelijk geworden. Deze wijziging is definitief geworden nadat de belastingdienst de voorlopige aanslagen (voorlopige teruggaven) over 2014 verstuurd had. Deze wijzigingen konden daarna niet meer door de belastingdienst verwerkt worden. Doordat deze wijzigingen ook niet volledig in de diverse salarissystemen van werkgevers en uitkeringsinstanties konden worden verwerkt, hebben ook zij onvoldoende rekening kunnen houden met de wijziging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Hierdoor hebben zij mogelijk te weinig belasting op het loon of uitkering ingehouden.

Wat is de wijziging?

De hoogte van de algemene heffingskorting was € 2.103,- . De algemene heffingskorting is nu € 2.103,- minus 2% over het inkomen boven € 19.645,-. Is het inkomen € 56.495,- of meer dan is de vermindering van de van de algemene heffingskorting € 737,-. De algemene heffingskorting is dan € 2.103,- minus € 737,- = € 1.366,-.

Bent u geboren voor 01-11-1949 (geheel 2014 AOW leeftijd) is de algemene heffingskorting € 1.065,-.  Bij een inkomen boven de € 19.645,- wordt er 1,012% van het belastbaar inkomen boven de € 19.645,- in mindering gebracht op de algemene heffingskorting van € 1.065,-. Is het inkomen hoger dan € 56.495,- is de vermindering € 372,- en blijft er een algemene heffingskorting van € 693,- over.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: belastbaar inkomen niet hoger dan € 19.645,-

Het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) is € 18.000,-. De algemene heffingskorting wordt niet verminderd, deze is dus € 2.103,-

Bent u geboren voor 01-11-1949 is de algemene heffingskorting dus € 1.065,-.

Voorbeeld 2: belastbaar inkomen hoger dan € 19.645 maar niet meer dan € 56.495

Het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) is € 50.000,-. De vermindering van de algemene heffingskorting is 2% van € 50.000,- minus 19.645,- (is € 30.355,-). De algemene heffingskorting wordt dan verminderd met € 607,- (2% van 30.355,-). De algemene heffingskorting wordt dan € 2.103,- minus € 607,- = € 1.496,-.

Bij een inkomen van € 50.000,- zit je in de derde schijf van de belastingtarieven, dit is 42%. Het verschil is dan netto € 255,- (€ 607,- maal 42%).

Bent u geboren voor 01-11-1949 is de formule € 50.000,- minus € 19.645,- is 30.355 maal  1.012% is € 307,-. De algemene heffingskorting is dan € 1.065,- minus € 307,- is € 758,-. Het verschil is dan netto € 129,- (€ 307,- maal 42%).

Voorbeeld 3: belastbaar inkomen hoger dan € 56.495,-

Het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) is € 70.000,-. De vermindering van de algemene heffingskorting is € 737,-. De algemene heffingskorting wordt dan € 2.103,- minus € 737,-= € 1.366,-.

Bij een inkomen van € 70.000,- zit je in de vierde schijf van de belastingtarieven, dit is 52%. Het verschil is dan netto € 383,- (€ 737,- maal 52%).

Bent u geboren voor 01-11-1949 en uw inkomen is € 70.000,-. De vermindering van de algemene heffingskorting is € 372,-. Deze wordt dan € 693,-. Het verschil is dan netto € 193,- (€ 372,- maal 52%).

Conclusie

Wanneer het inkomen minder is dan € 19.645,- heeft de wijziging geen gevolgen, bij een inkomen boven € 19.645,- zal het netto inkomen lager worden, hoeveel is afhankelijk van de belastingschijf (inkomen) waar u in valt.

De belastingdienst heeft aangegeven dat er gemiddeld € 150,- betaald zal moeten worden maar wat de gevolgen gaan zijn voor uw aangifte over 2014 welke u in 2015 moet doen is geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie, heeft u een voorlopige aanslag, wat is uw inkomen en in hoeverre heeft uw werkgever of uitkeringsinstantie de wijzigingen door kunnen voeren.

Wanneer u wilt weten wat de consequenties voor u zijn kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Waar blijft nu het credo van de belastingdienst “leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel”?