Aanslag over 2014 mogelijk hoger dan verwacht

Vanaf 1 januari 2014 zijn er een aantal belastingregels veranderd. Zo is de algemene heffingskorting net als de arbeidskorting inkomensafhankelijk geworden. Deze wijziging is definitief geworden nadat de belastingdienst de voorlopige aanslagen (voorlopige teruggaven)...

Belastingtarieven en schijven 2015

Belastingschijven 2015 In 2014 verbeterde de koopkracht iets voor de lagere inkomens, vooral door de verlaging van de eerste schijf met 0,75%. Dit was echter aangekondigd als een tijdelijke maatregel. Voor 2015 is het tarief over de eerste schijf met 0,25% gestegen...

Zelfstandig ondernemer en de fiscale gevolgen

Voor de belastingdienst bent u zelfstandig ondernemer wanneer u in een kalenderjaar meer dan 50% van de beschikbare tijd aan uw onderneming besteedt en voldoet aan het zogenaamde urencriterium (zie hieronder). Voor startende ondernemers geldt een iets andere regeling...

Zakelijke kosten

Geregeld maak ik mee dat door de ondernemer gemaakte kosten niet in de financiële administratie opgenomen worden. Dit is zonde want hierdoor wordt er waarschijnlijk te veel belasting betaald. De regel is dat wanneer de kosten een zakelijk karakter hebben deze ook in...