euroteken

Belastingschijven 2015

In 2014 verbeterde de koopkracht iets voor de lagere inkomens, vooral door de verlaging van de eerste schijf met 0,75%. Dit was echter aangekondigd als een tijdelijke maatregel. Voor 2015 is het tarief over de eerste schijf met 0,25% gestegen naar 36,5%. De belastingschijven 2015 zien er als volgt uit:

Jonger dan 65 jaar plus drie maanden

Verzamelinkomen                                    Tot                                          Belastingtarief

€ 0                                                                 € 19.822,-                             36,5%

€ 19.822,-                                                   € 33.589,-                              42%

€ 33.589,-                                                  € 57.585                                  42%

€ 57.585,-                                                   –                                               52%

 

Ouder dan 65 jaar en drie maanden

Verzamelinkomen                                    Tot                                          Belastingtarief

€ 0                                                                 € 19.822,-                             18,6%

€ 19.822,-                                                   € 33.589,-                              24,1%

€ 33.589,-                                                  € 57.585                                  42%

€ 57.585,-                                                   –                                               52%

Een verandering van 0,25% van het tarief in de eerste schijf voor 2015 ten opzichte van 2014 scheelt ongeveer € 50,- per jaar. Wat verder opvalt is dat de belastingschijven niet bevroren zijn maar iets verlengd zijn.

Heffingskortingen 2015

Voor 2015 kenden we de volgende heffingskortingen:

  • Algemene heffingskorting
  • Arbeidskorting
  • Alleenstaande ouderkorting
  • ouderschapskorting

Voor 2015 worden de alleenstaande ouderkorting en ouderschapsverlofkorting geschrapt.

Tot een inkomen van € 19.822,- nemen de algemene heffingskorting en arbeidskorting nog toe, maar bij een hoger verzamelinkomen worden deze afgebouwd. Waar lagere inkomens maximaal een algemene heffingskorting van ruim € 2.200,- netto kunnen ontvangen is dat voor de wat hogere inkomens maximaal ongeveer € 1.340,-. Wie recht heeft op AOW krijgt te maken met bedragen van € 1.150,- aflopend naar ruim € 700,-.

Alleenstaande ouderkorting en ouderschapsverlofkorting

Een vereenvoudiging vindt plaats bij de zogenaamde kindregelingen. Daarbij gaat het om fiscale voorzieningen die zijn gericht op vooral de lagere inkomens of huishoudens die door een zwangerschap een terugval in inkomen hebben (ouderschapsverlofkorting). Het kabinet is van mening dat dit eenvoudiger moet kunnen bijvoorbeeld door een extra kop op het kindgebonden budget te geven of door regelingen samen te voegen. Hoe dit voor u zal uitpakken is nog even afwachten dus.

Hypotheekrenteaftrek tegen maximaal 51% in plaats van 52%

In 2013 is het kabinet begonnen met de hypotheekrenteaftrek verder te beperken. Niet alleen bent u daardoor ook in 2015 verplicht om maandelijks af te lossen waardoor er minder hypotheekrenteaftrek is, maar het maximale tarief waartegen dit mag wordt ook elk jaar verlaagd. In 2015 zal de hypotheekrenteaftrek maximaal nog tegen 51% zijn.

Huishoudentoeslag 2015

Een grote onbekende was lange tijd de huishoudentoeslag. Ook die wordt door de Belastingdienst uitgevoerd en zou in 2015 ingrijpend worden hervormd. Verschillende toeslagen zouden worden samengevoegd en waarschijnlijk verder gestroomlijnd. Nu zal dat per toeslag afzonderlijk gaan plaats vinden. Misschien zal het effect voor de laagste inkomens beperkt zijn, maar de verwachting is dat daarboven de stroomlijning u geld gaat kosten. Dat kan al bij een inkomen vanaf 20.000 euro merkbaar in de portemonnee worden.

Wanneer hier meer over bekend is zullen we u hierover berichten.

Conclusie tarieven inkomstenbelasting 2015

Veel fiscale maatregelen staan al op stapel om in 2015 uitgevoerd te worden. Het effect van de maatregelen zoals die tot nu toe bekend zijn is tot inkomens van 19.822 euro relatief beperkt. Vooral daarboven zal het waarschijnlijk anders zijn. Wat enorm kan helpen is een economische groei die in 2014 en 2015 verder aantrekt, maar of dat ook gaat gebeuren is nog even afwachten.